Czy biznes ma płeć?

Kobieca siła w biznesie.

Różnorodność, równość, inkluzywność, o których mówi coraz więcej firm, przekonuje nas, że płeć nie ma znaczenia. Około połowa Polaków zapytana w badaniu zrealizowanym w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy stoi na straży, że kobiety i mężczyźni mają dokładnie takie same predyspozycje do pracy w każdej branży. Wciąż jednak zdaniem wielu są branże, w których to przedstawiciele jednej z płci sprawdzają się lepiej. Sektor opieki i pomocy społecznej, farmaceutyczna, edukacji czy handlu to według Polaków branże dla kobiet, podczas gdy domeną mężczyzn są przemysł, transport i logistyka, sport oraz informacja i komunikacja. Co stanowi kobiecą siłę w biznesie?

Coraz bardziej zacierają się różnice między branżami i zawodami kobiecymi i męskimi. Widok kobiet za kierownicą autobusu czy na placach budowy przestaje dziwić. Nie dziwi też mężczyzna w roli przedszkolanka czy pielęgniarza. Polacy zdają sobie sprawę, że powodzenia w biznesie nie determinuje płeć, a kompetencje, które mają wpływ na efektywność i osiągane wyniki. Potwierdzają to wyniki badania[1] zrealizowanego w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy, której celem jest promocja przedsiębiorczości w Polsce. W ankiecie zapytano Polaków kto, kobiety czy mężczyźni, posiada większe predyspozycje do pracy w konkretnej branży. W większości przypadków dominującą odpowiedzią ankietowanych było „obie płcie po równo”. Dla blisko ¾ respondentów zarówno kobiety jak i mężczyźni jednakowo sprawdzają się pracując w branży kultury (79%), produkcji artykułów spożywczych (74%), administracji, zarządzaniu i pracy urzędniczej (72%). Co ciekawe w przypadku każdej branży to kobiety wykazywały się bardziej równościowym podejściem – odpowiedź tę wybierało o kilka, a nawet kilkanaście procent więcej kobiet niż mężczyzn.

„Zdecydowana większość Polaków popiera ideę równouprawnienia w sferach życia takich, jak wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, zatrudnienie. Tak przynajmniej deklarujemy. Nawet jeśli pojawia się w nas myślenie stereotypowe, to coraz rzadziej się do niego przyznajemy. Prawda jest jednak taka, że nie tylko kobiety od mężczyzn się różnią, ale również tak kobiety, jak i mężczyźni różnią się między sobą. Nie jest tak, że płeć nie ma znaczenia, bo biorąc pod uwagę statystycznego mężczyznę i statystyczną kobietę możemy wskazać na inne predyspozycje i kompetencje przypisywane obu płciom, które sprawiają, że w pewnych działaniach to kobiety odnajdują się lepiej, a w innych to mężczyźni mogą okazać się skuteczniejsi” – komentuje Agnieszka Szwejkowska, psycholog, ekspert inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy.

Branże kobiece versus męskie

 

Bardziej tradycyjnym podejściem wykazała się pozostała część badanych Polaków, których zdaniem predyspozycje kobiet i mężczyzn do pracy w wymienionych w badaniu branżach są jednak różne. Największy odsetek respondentów, bo aż 50% stwierdził, że to kobiety zdecydowanie lepiej nadają się do pracy w branży opieki i pomocy społecznej. Zdaniem 30% Polaków domeną kobiet jest również branża farmaceutyczna, a 24% branża edukacyjna. Zdanie co piątego respondenta (20%) Panie lepiej sprawdzą się także w handlu detalicznym. Zdaniem 52% badanych, mężczyźni natomiast zdecydowanie lepiej odnajdą się w transporcie i logistyce, 36% w branży przetwórstwa przemysłowego, a  24% w branży sportu i rekreacji.

 

„O ile płeć nie dyskwalifikuje, by wykonywać taką czy inną pracę, o tyle możemy pochylić się nad predyspozycjami do pracy w konkretnych zawodach czy na danych stanowiskach. Badanie potwierdziło, że tam gdzie wymagana jest praca z ludźmi, empatia, komunikatywność, umiejętność budowania relacji, tam intuicyjnie łatwiej nam widzieć kobiety. Natomiast tam, gdzie potrzeba siły, analitycznego umysłu, rywalizacji, odwagi w podejmowaniu ryzyka, widzimy pole do realizacji dla mężczyzn. I mimo, że czasem nazywamy to stereotypami, ma to zwyczajnie podłoże biologiczne” – komentuje Agnieszka Szwejkowska.

 

Kultura równych szans

Mimo, że coraz więcej firm wkłada sporo wysiłku w to, by miejsca pracy były dostępne i przyjazne dla wszystkich, bez względu na płeć, to trudno oprzeć się wrażeniu, że biznes ma wciąż płeć męską. Potwierdzają to dane. Pomimo, że w polskim społeczeństwie przeważają kobiety, większość na ryku pracy stanowią mężczyźni, stanowiska prezesów i członków zarządu w większości zajmują mężczyźni, Dominują także jako przedsiębiorcy..

„W branży handlu detalicznego z powodzeniem mogą się realizować zawodowo zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Sukces w tej branży jest uzależniony nie tylko do umiejętności planowania i efektywnego zarządzania własnym biznesem, ale również od umiejętności budowania relacji, odczytywania i odpowiadania na potrzeby klientów. Dużo sklepów to firmy rodzinne, gdzie właśnie różnorodność kompetencji kobiet i mężczyzn się uzupełnia i stanowi siłę napędową w firmie” – mówi Robert Rękas, Prezes Zarządu Lewiatan Holding, inicjatora Urodzonych Przedsiębiorców.

W gospodarce europejskiej kładącej nacisk na aspekty związane z ESG rola kobiet może być jednak nie do przecenienia. Tam, gdzie konieczne jest dostosowywanie się do ciągłych zmian, coraz istotniejsze stają się przymioty kojarzące się z bardziej kobiecą stroną patrzenia na świat. Umiejętności związane z budowaniem wartościowych i długotrwałych relacji oraz firmy opartej na wartościach, rozwijanie indywidualnych talentów to wyróżniki, które nabierają znaczenia, gdy spojrzymy na przedsiębiorstwa w aspekcie budowania przewag konkurencyjnych. Cechy przypisywane kobietom, takie jak: odpowiedzialność, zaangażowanie, wielozadaniowość czy empatia i elastyczność, w naturalny sposób ułatwiają skuteczne przywództwo wielu menedżerkom. Nieszablonowe myślenie pozwala im na efektywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie trudnych decyzji. Większe niż u mężczyzn umiejętności komunikacyjne, unikatowe doświadczenia i perspektywy są niezwykle ważne dla rozwoju oraz wzrostu firm i organizacji. To właśnie te umiejętności odgrywają coraz większą rolę w nowoczesnym biznesie.

[1] Badanie zrealizowane lutym 2023 r. przez SW Research w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy, zainaugurowanej przez PSH Lewiatan