Klienci oczekują od firm zaangażowania w obszary ESG

E – environment, S – social, G – governance

Czynniki pozafinansowe, takie jak środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny, czyli ESG (E – environment, S – social, G – governance), odgrywają coraz większą rolę w prowadzeniu biznesu. Co prawda obecnie raportowanie ESG stanowi obowiązek dla spółek giełdowych i dużych firm, ale już niedługo stanie się wyzwaniem także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego mniejsi uczestnicy rynku również powinni już teraz nadążać za nowym trendem, chcąc utrzymać stabilną pozycję. Posiadanie strategii zrównoważonego rozwoju adresującej cele z obszaru środowiskowego, społecznego i zarządczego to dzisiejsze ‘’must have’’. Dlaczego? Polityka zrównoważonego rozwoju zaczęła być czymś więcej niż CSR rozumiany jako odpowiedzialność społeczna i działania o charakterze filantropijnym, ponieważ klienci i partnerzy biznesowi coraz częściej oczekują przedstawienia wpływu firmy na czynniki z obszaru ESG. Inwestorzy i instytucje finansowe na całym świecie bierze pod uwagę te aspekty przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Kolejne wyzwania przedsiębiorców

Według badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorców w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy, obecnie wyzwania jakie stoją przed osobami prowadzącymi własny biznes to m.in. rosnące koszty działalności (48% wskazań), utrzymanie płynności finansowej i niestabilność obowiązujących przepisów (23%). Przedsiębiorcy wskazują też na brak wsparcia ze strony państwa w przypadku kryzysu. Do długiej listy wyzwań dochodzi również posiadanie strategii ESG, wywiązywanie się z jej zobowiązań, a w efekcie, także raportowanie niefinansowe, które w krótkiej perspektywie stanie się obowiązkiem.

Rosnące koszty energii czy gazu oraz zmiany klimatu to czynniki, które bierze pod uwagę coraz więcej przedsiębiorców, starając się prowadzić ekologicznie odpowiedzialne sklepy. Energooszczędne rozwiązania realnie zmniejszają koszty prowadzenia działalności oraz pozytywnie wpływają na środowisko. W trosce o środowisko, które jest jednym z elementów obszaru ESG, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie w naszej Sieci projektu w formie rankingu ‘’Ekolider Lewiatana’’, który został skierowany do przedsiębiorców zrzeszonych pod szyldem PSH Lewiatan. W wyniku rankingu wyróżniliśmy te sklepy i zespoły, które zainwestowały w energooszczędne i proekologiczne – mówi Robert Rękas, prezes Zarządu Lewiatan Holding, inicjatora Urodzonych Przedsiębiorców.

Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na działania proekologiczne czy energooszczędne, podążając za wyraźnym trendem zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, który wyznaczają sami konsumenci.

Oczekiwania klientów

Coraz więcej, zarówno klientów, jak i dostawców zwraca uwagę na realne oddziaływanie firmy na środowisko. Obszar ESG to coś więcej niż CSR, ponieważ oczekuje się przedstawienia konkretnych działań, jakie zostały podjęte w celu ochrony środowiska, dbania o społeczeństwo i obowiązującego ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie. Jak wynika z badania PwC  „Nowy obraz konsumenta”, aż 92% Polaków przyznaje, że dbanie o środowisko jest dla nich ważne, a 75% deklaruje, że zachowuje się w sposób odpowiedzialny społecznie czy środowiskowo. Niewątpliwie konsumenci wywierają dużą presję na przedsiębiorcach, aby w sposób jawny realizować cele zrównoważonego rozwoju i dbać o środowisko naturalne oraz społeczeństwo. W odpowiedzi na wyraźne oczekiwania klientów aż 70% firm deklaruje wprowadzenie celów klimatycznych najpóźniej do 2030 roku[1]. Niestety według raportu tylko 28% firm ma w swojej strategii wszystkie trzy filary ESG.

Jak szybko firmy zaczną skupiać się na wszystkich elementach ESG? Czy obowiązek raportowania przyspieszy ten proces? Czy konsumenci zaczną jeszcze bardziej swoje decyzje zakupowe uzależniać od realizacji celów biznesu równoważonego i transparentnego? To pytania, które każdy przedsiębiorca powinien sobie zadać, chcąc budować konkurencyjną pozycję na rynku jako zrównoważona i odpowiedzialna firma.

Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny to dziś najważniejsze aspekty, o których powinna pamiętać każda firma. Obecnie bardzo dużo klientów, szczególnie młodych, a także partnerów biznesowych zwraca uwagę jakie działania i kroki zostały podjęte, aby firma wywierała pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo lub minimalizowała swój negatywny impakt. ESG przestało być już tylko dobrą praktyką, której mało kto wymaga. Coraz więcej firm decyduje się na raportowanie, ponieważ tego oczekują klienci, inwestorzy, dostawcy, a nawet sami pracownicy. Podążając za trendami rynkowymi powinniśmy coraz szerzej patrzeć na obszary ESG i stopniowo wprowadzać je w życie.   – dodaje Robert Rękas, prezes Zarządu Lewiatan Holding.

 

[1] Dane z raportu ‘’ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość’’, opublikowanego w czerwcu 2022 r. przez firmę PWC.