Darowizny w firmie i jak je rozliczać?

Darowizny w firmie i jak je rozliczać?

Spis treści:
 1. Radość obdarowywania
 2. Co to jest darowizna? Definicja
 3. Odliczenie darowizny od podatku
 4. Jakich darowizn nie odliczymy od podatku?
 5. Komu przekazać darowiznę, żeby móc skorzystać z ulgi podatkowej?
 6. Ile darowizny możemy odliczyć od podatku?
 7. Jak odliczyć darowiznę od podatku?
 8. Podsumowanie

Radość obdarowywania

Grudzień, ze względu na Święta Bożego Narodzenia, to dla wielu firm okres wzmożonej pracy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się, o jakim istotnym w tym czasie działaniu być może zapomniałeś, to w tym artykule zachęcamy Cię, byś przemyślał temat świątecznej darowizny. Przekazanie darowizny na ważny dla nas cel pożytku publicznego to doskonały sposób na dołożenie własnej cegiełki zmieniającej świat na lepsze, a przy okazji zapłacisz nieco niższe podatki.

Radość obdarowywania

Co to jest darowizna? Definicja

Definicję darowizny określa kodeks cywilny — jest ona umową pomiędzy dwoma stronami, w której darczyńca przekazuje pewne świadczenie obdarowanemu. Zwykle są to pieniądze, jednak może być to również przedmiot lub nieruchomość. Świadczenie to jest nieodpłatne, co oznacza, że obdarowywany nie płaci z tego tytułu żadnego wynagrodzenia na rzecz darczyńcy.

Przekazanie darowizny nie wymaga zawierania formalnej umowy pisemnej, a za moment zawarcia umowy uznaje się moment przekazania darowizny.

Darowiznę możesz przekazać jako osoba prywatna, jednak podobną możliwość posiadają również firmy, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne. Oprócz działania korzystnego społecznie przekazanie darowizny wpływa pozytywnie na wizerunek firmy, a także pozwala na odliczenie jej od podatku.

Czytaj więcej: Od przedsiębiorców oczekujemy więcej niż tylko dobrych produktów i usług

 

Odliczenie darowizny od podatku

Niektóre z darowizn można odliczyć od podatku, jednak nie wszystkie. Darowizny od podatku nie odliczą przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o podatek liniowy (PIT-36L) oraz kartę podatkową (PIT-16A). Pozostali przedsiębiorcy mogą odliczać darowiznę od dochodu, a ryczałtowcy (PIT-28A) od przychodu.

Zobacz także: Najważniejsze przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Odliczenie darowizny od podatku

Jakich darowizn nie odliczymy od podatku?

Nie każdą darowiznę można odliczyć od podatku. Nie będziemy mieć takiej możliwości w przypadku darowizn na przykład na rzecz osób fizycznych, partii politycznych, związków zawodowych bądź państwowych i samorządowych jednostek publicznych, jak np. sądów lub uczelni.

Komu przekazać darowiznę, żeby móc skorzystać z ulgi podatkowej?

Które darowizny można więc odliczyć od podatku? Te, które zostały przekazane na rzecz:

 • realizacji celów kultu religijnego,
 • działalności charytatywno-opiekuńczą kościoła,
 • realizacji celów krwiodawstwa,
 • działalności pożytku publicznego.

Ile darowizny możemy odliczyć od podatku?

Kwota darowizny, którą odliczasz od podatku, nie może być wyższa niż 6% dochodu Twojej firmy. Limit ten jest wspólny dla wszystkich przekazanych darowizn — czyli najpierw należy zsumować kwoty darowizn i dopiero wtedy odliczać je od podatku.

Co, jeśli przedmiotem darowizny są dobra objęte podatkiem VAT? W takim przypadku za kwotę darowizny uznaje się wartość towaru wraz z podatkiem VAT, czyli kwotę brutto.

Jak odliczyć darowiznę od podatku?

Darowizna odliczana jest od podstawy opodatkowania, czyli kwoty dochodu.

Jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych, darowiznę odliczysz w formularzu PIT-36 lub PIT-37. W przypadku ryczałtu dokumentem służącym odliczeniu będzie PIT-28, załącznik PIT-O — gdzie musisz podać dane obdarowanego oraz wartość przekazanej darowizny.

Podsumowanie

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas, który wielu z nas kojarzy się z pomaganiem. Darowizna to doskonały sposób, aby w okresie świątecznym przyczynić się do zmiany świata na lepsze i wspomóc ważną dla Ciebie organizację. Często stanowi to kluczowy składnik jej budżetu, bez którego nie byłaby w stanie realizować swojej misji. Dzięki możliwości odliczenia darowizny od podatku, zredukujesz koszta i pomożesz innym.