Odpowiedzialny biznes w czasach kryzysu

Odpowiedzialny biznes w czasach kryzysu

Zaangażowanie prospołeczne przedsiębiorców

Jak wynika z badania[1] Zaangażowanie charytatywne przedsiębiorców przeprowadzonego w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy 76% Polaków chciałoby, aby przedsiębiorcy, z których usług i produktów korzystają angażowali się w akcje wspierające lokalne potrzeby. Jednocześnie 81% przedsiębiorców wskazuje[2], że najważniejszym obszarem odpowiedzialnego biznesu jest współpraca z lokalną społecznością. Wiele firm zwiększyło swoje zaangażowanie w czasie pandemii, która pokazała jaką wielką moc ma pomaganie. Czy pomimo trudnej sytuacji, spowodowanej pandemią COVID-19, przedsiębiorcy chcą aktywnie angażować się w akcje charytatywne i wspierać lokalne społeczności?  

Przedsiębiorcy vs konsumenci

Przedsiębiorcy aktywnie wspierają różne obszary, wymagające pomocy. Angażują się w działania nie tylko w swoim regionie czy wśród sąsiadów. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy[3]najważniejsze obszary odpowiedzialnego biznesu to według 33% przedsiębiorców ochrona środowiska, wsparcie finansowe projektów związanych z dziećmi (20% wskazań). 21% przedsiębiorców wymienia wspieranie edukacji młodych, zaś 25% pomoc osobom starszym. Tylko 10% wskazało na pomoc zwierzętom. Czy konsumenci, którzy są siłą napędową firm, oczekują wsparcia w tych samych obszarach?

Według badania Zaangażowanie charytatywne przedsiębiorców 45% Polaków uważa, że przedsiębiorca, z którego usług korzystają powinien angażować się w pomoc dzieciom, zaś 39% wskazuje na pomoc chorym, a 38% na pomoc osobom starszym, ubogim, potrzebującym. Ponadto, 37% Polaków chciałoby, aby przedsiębiorcy wspierali działania ekologiczne i pomagali zwierzętom (35% wskazań).

Dla konsumentów ważne jest, aby firmy aktywnie działały w obszarach, w których widzą niedostatki. Klient wybiera dany produkt lub usługę od konkretnej firmy z wielu powodów – jednym z nich jest chęć wsparcia marki. Tego samego oczekuje w zamian. Jeśli na co dzień widzi, że społeczność potrzebuje pomocy, to oczekuje działania. Większość z nas angażuje się w pomoc potrzebującym, ponieważ chce pozytywnie wpłynąć na życie i sytuacje innych.  – mówi Dariusz Doliński, psycholog społeczny, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS.

Bariery odpowiedzialnego biznesu

Chęć przedsiębiorców, aby pomagać jest jedną stroną medalu. Działania pomocowe często mogą uniemożliwiać bariery, jakie firmy napotykają angażując się prospołecznie, charytatywnie. Jak wynika z raportu[4] na temat barier w prowadzeniu społecznie odpowiedzialnego biznesu efektywną realizację celów odpowiedzialnego biznesu uniemożliwiają bariery regulacyjne i biurokratyczne, a także brak wyspecjalizowanej kadry oraz ekspertów z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu. Inną kwestią jest opodatkowanie VAT usług pro bono świadczonych przez przedsiębiorstwa na rzecz organizacji społecznych. Jako że nie jest to kwestia uregulowana w przepisach, to angażowanie pracowników do działalności społecznej budzi niepewność przedsiębiorców. Brakuje wielu regulacji, które określałyby zasady podejmowania wolontariatu pracowniczego, możliwość odliczania kosztów organizacyjnych wolontariatu, jak również zakres odpowiedzialności pracodawcy.

W DNA Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan wpisana jest nie tylko działalność biznesowa, ale także pomoc i wrażliwość na problemy. Pomimo wielu barier wynikających z ustawodawstwa przedsiębiorcy, których zrzeszamy przez cały rok angażują się w działania pomocowe lokalnych społeczności, ponieważ prowadząc sklep lokalnie najlepiej znają potrzeby w najbliższej okolicy. Często nasi klienci – sąsiedzi przychodzą i mówią o ciekawych inicjatywach czy akcjach, które możemy wspierać. Zawsze chętnie pomagamy! To jeden z powodów, dla których powstała Fundacja PSH Lewiatan. Blisko Twoich potrzeb. – mówi Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding, inicjatora Urodzonych Przedsiębiorców.

Nazwa naszej Fundacji: „Blisko Twoich potrzeb” nie jest przypadkowa – to nasze motto. Na co dzień staramy się wspierać różne ważne inicjatywy, które realizują nasi przedsiębiorcy. Oni najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności, bo są nie tylko właścicielami sklepów, ale także bliskimi i zaufanymi sąsiadami swoich klientów. Aktywnie wpieramy lokalne akcje w kluczowych obszarach – społecznym, ekonomicznym i edukacyjnym. – dodaje Katarzyna Długa, Prezes Fundacji PSH Lewiatan. Blisko Twoich potrzeb.

 

[1] Badanie zostało przeprowadzone w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy w 2021 roku z reprezentatywną próbą Polaków powyżej 18 roku życia, zgodnie z rozkładem płci, wieku i klasy wielkości miejscowości. Głównym celem badania było zapoznanie się z oczekiwaniami klientów wobec zaangażowania przedsiębiorców w działalność charytatywną i prospołeczną.

[2] Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiet wśród przedsiębiorców w 2021 roku w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy.

[3] Celem inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy jest promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz wspieranie przedsiębiorców w wyzwaniach z jakimi mierzą się na co dzień w prowadzeniu działalności.

[4] Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu na podstawie badania Filantropia w Europie Środkowo-Wschodniej, 2020 rok.