Od przedsiębiorców oczekujemy więcej niż tylko dobrych produktów i usług

Od przedsiębiorców oczekujemy więcej niż tylko dobrych produktów i usług

Zaangażowanie społeczne przedsiębiorców

Zaangażowanie w pomoc potrzebującym lub inne formy wspierania lokalnych społeczności to w coraz większym stopniu konieczność dla firm. Jak wynika z badania „Zaangażowanie społeczne przedsiębiorców” przeprowadzonego w ramach inicjatywy „Urodzeni Przedsiębiorcy” aż 76,2% Polaków chciałoby, aby przedsiębiorcy, z których usług lub produktów korzystamy, angażowali się w akcje wspierające lokalne potrzeby. 66,9 % badanych przyznaje również, że podejmując decyzje zakupowe chętniej wybrałoby firmę zaangażowaną społecznie. Ten trend jest widoczny szczególnie w przypadku kobiet, gdzie taką postawę zadeklarowało aż 72,4% respondentek.

Pandemia przyzwyczaiła nas do tego, że nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale i tysiące małych firm angażowały się w walkę z koronawirusem, niosąc finansowe i rzeczowe wsparcie służbie zdrowia i społeczeństwu. Wiele firm zainspirowanych działalnością konkurencji lub własnych pracowników, zaczęło dostrzegać, że tego typu działania są nie tylko dobrze odbierane, ale nawet pożądane przez społeczeństwo i mogą pozytywnie wpływać na budowanie wizerunku całego przedsiębiorstwa. Zaangażowanie się przedsiębiorców w życie i odpowiadanie na potrzeby lokalnej społeczności to coś, co zdecydowanie może firmom przynieść korzyści.

Kogo najlepiej wspierać?

Czy ma znaczenie komu pomagamy? Potrzebujących wokół najczęściej jest wielu. Jak wynika z badania „Zaangażowanie społeczne przedsiębiorców” przeprowadzonego w ramach inicjatywy „Urodzeni Przedsiębiorcy” wśród obszarów, które zdaniem badanych powinien wspierać przedsiębiorca, na pierwszym miejscu lokuje się pomoc dzieciom – tak wskazało 46% respondentów. Jednak oczekiwania w omawianym zakresie obejmują również inne dziedziny działalności charytatywnej i prospołecznej, a każda z nich ma stosunkowo silne poparcie. 39% osób wśród 3 najważniejszych obszarów wymieniło pomoc chorym, 38% pomoc osobom starszym, ubogim, potrzebującym, 37% respondentów wskazała wsparcie działań ekologicznych, a 35% pomoc zwierzętom. Prawie co trzecia osoba (32%) wymieniła wsparcie lokalnych potrzeb i społeczności.

Co ciekawe, hierarchia ważności poszczególnych obszarów różni się kiedy na wyniki spojrzymy przez pryzmat płci. Jedynie wsparcie dzieci jest najważniejsze dla obu. W dalszej kolejności dla kobiet liczy się ekologia, osoby starsze i ubogie oraz zwierzęta. Mężczyźni natomiast częściej oczekują od firm wsparcia osób chorych, starszych i ubogich, a w dalszej kolejności działań proekologicznych.

Lokalnie znaczy odpowiedzialnie

Zaangażowanie społeczne firm jest szczególnie istotne w przypadku lokalnych biznesów, które są nie tylko ważnym ogniwem polskiej gospodarki, ale również stanowią kluczowy element i motor rozwoju lokalnych ekosystemów. To swego rodzaju misja, którą poza prowadzeniem biznesu powinny realizować, będąc aktywnym członkiem lokalnej społeczności. Obecnie coraz częściej zarówno klienci, jak i sami pracownicy oczekują, że przedsiębiorstwa będą uczestniczyły w rozwoju społecznym. Często właśnie w ten sposób firmy muszą wykazać, że zasługują na społeczne zaufanie.

 – Bycie członkiem lokalnej społeczności i aktywne uczestniczenie w jej życiu nie może być przykrym obowiązkiem. Urodzony przedsiębiorca najczęściej ma to we krwi i wie, że poza skupieniem na rozwoju biznesu, ważna jest umiejętność dzielenia się. Jako sieć Lewiatan zrzeszamy właśnie takich właścicieli sklepów, znających potrzeby swoich sąsiadów i na miarę swoich możliwości odpowiadających na nie. Prowadząc Fundację PSH Lewiatan. Blisko Twoich potrzeb na co dzień staramy się wspierać szereg inicjatyw realizowanych przez naszych przedsiębiorców. Bo w DNA naszej sieci poza działalnością biznesową wpisana jest pomoc i wrażliwość na problemy lokalnej społeczności – komentuje Katarzyna Długa, Prezes Fundacji PSH Lewiatan. Blisko Twoich potrzeb.

Efektywne pomaganie

Dostrzeganie potrzeb i zaangażowanie we wspieranie lokalnej społeczności mogą pomóc w budowaniu marki danego przedsiębiorcy, prowadząc do zwiększenia rozpoznawalności, zaufania i lojalności wśród klientów. 3 na 4 badanych Polaków chce by firmy angażowały się społecznie, a 66,9% przyznaje, że może być to istotny czynnik przy wyborze produktów lub usług danego przedsiębiorcy. Badania pokazują, że nie bez znaczenia jest to również dla potencjalnych pracowników, którzy chętniej wybierają firmy aktywnie angażujące się w działania pomocowe. Jednak warunkiem by podejmowanie tego typu działań odbywało się z korzyścią dla obu stron, jest realizowanie ich w zgodzie ze strategią organizacji, w sposób naturalny i niewymuszony. Zazwyczaj doraźne, realizowane ad hoc i niezgodnie z przyjętą polityką i strategią rozwoju przedsiębiorstwa działania, w żaden znaczący sposób nie wpłyną na odbiór organizacji. Dlatego każdy urodzony przedsiębiorca wie, jak ważne jest odpowiednie dopasowanie i zaplanowanie takiego zaangażowania, które przyniesie długofalowe korzyści dla obu stron.