Najważniejsze przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Spis treści:
 1. Własna firma?
 2. Rejestracja działalności gospodarczej

Własna firma?

Chcesz być niezależny i pracować „po swojemu”? Już od dawna marzysz o realizacji swojego planu na biznes? W końcu własna firma to możliwość wyższych dochodów, większa elastyczność pracy, a przede wszystkim satysfakcja z tworzenia nowych rzeczy, realizacji idei i pracy dla siebie. Nawet jeśli nie masz pomysłu na biznes, to nie oznacza, że nie możesz prowadzić własnej firmy – na rynku istnieją gotowe, sprawdzone modele prowadzenia działalności.

Ale od czego powinieneś zacząć? Jak wygląda rejestracja działalności gospodarczej? Kto jest uprawniony do założenia działalności gospodarczej? I gdzie należy dokonać rejestracji firmy? Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź poniżej. Oto przewodnik zakładania działalności gospodarczej krok po kroku.

Kto może założyć działalność gospodarczą w Polsce?

Kto może założyć działalność gospodarczą w Polsce?

W Polsce obowiązują przepisy zapewniające swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych, czyli ma ukończone 18 lat, ma prawo założyć firmę.

Ograniczenia w powyższym zakresie dotyczą osób ubezwłasnowolnionych, a także osób, które na mocy wyroku sądowego otrzymały zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Do grupy osób objętych zakazem prowadzenia firmy należą również osoby pełniące funkcje publiczne.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Zanim dokonamy rejestracji naszej działalności, musimy podjąć decyzję co do formy jej prowadzenia.

Możemy wybierać spośród następujących form:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna,
 • spółka partnerska,
 • spółka jawna,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna.

Rejestracja działalności gospodarczej

Zgłoszenie działalności do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)

 • Rejestracja firmy dokonywana jest na wniosek przyszłego przedsiębiorcy. Wniosek możesz złożyć drogą elektroniczną, korzystając z formularza dostępnego na stronie CEIDG, w tym przypadku musisz posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny. Rejestracji możesz również dokonać w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy.
 • Dokonanie rejestracji w CEIDG jest bezpłatne.
 • Informacje zawarte we wniosku do CEIDG zostają przekazane do urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz ZUS-u lub KRUS-u.
 • Do wypełnienia wniosku potrzebujesz następujących danych:
 • nazwa firmy,
 • określenie przedmiotu działalności (PKD),
 • adres siedziby, miejsca prowadzenia działalności,
 • data rozpoczęcia działalności,
 • informacje o wybranej formie opodatkowania,
 • informacja o rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej,
 • numer rachunku bankowego.

Uzyskanie REGONu

 • Po dokonaniu rejestracji w CEIDG w ciągu 14 dni powinieneś uzyskać numer REGON. REGON to numer identyfikacyjny przedsiębiorcy. Obecnie zgłoszenie podatnika o nadanie numeru REGON następuje automatycznie w oparciu o dane z wniosku do CEIDG.
 • Numer REGON będziesz potrzebował do kontaktów z Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em, jak również do zawierania umów i rozliczania się z kontrahentami. Informacja o nr REGON zamieszczana jest także na pieczątkach firmowych i drukach urzędowych.

Rejestracja działalności w Urzędzie Skarbowym

Rejestracja działalności w urzędzie skarbowym

 • Kolejnym elementem jest powiadomienie właściwego urzędu skarbowego
  o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie rejestracja firmy dla celów regulowania podatku od towarów i usług. Aktualnie zgłoszenie do urzędu skarbowego dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG.
 • Jeśli planujesz być płatnikiem VAT najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności zobowiązany, jesteś do złożenia druku VAT-R.
 • Wybór formy opodatkowania zależy od rodzaju prowadzonej działalności
  i wysokości szacowanych przychodów oraz kosztów. W przypadku, jeśli nie zadeklarujesz żadnej z form opodatkowania, wówczas automatycznie zostaniesz opodatkowany na zasadach ogólnych.

Zobacz także: Jak przetrwać zmiany prawne w firmie?

Rejestracja działalności gospodarczej w ZUS

 • Podobnie, jak w przypadku pozyskania numeru REGON i rejestracji w urzędzie skarbowym, również rejestracja działalności gospodarczej do ZUS przebiega w oparciu o wniosek CEIDG. Już od 20 maja 2017 do wniosku CEIDG można również dołączyć deklaracje zgłoszeniowe do ZUS.
 • Jako przedsiębiorca zobowiązany jesteś do opłacania trzech rodzajów składek:
 • Fundusz Pracy,
 • Ubezpieczenie Społeczne,
 • Ubezpieczenie Zdrowotne.
 • Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, to zadeklarowana kwota, która jednak nie może być niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim kwartale, włącznie z wypłatami z zysku.
 • W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego podstawą wymiaru składki jest kwota zadeklarowana, jednak nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, włącznie z wypłatami z zysku.
 • Pamiętaj, że dla nowych przedsiębiorców, przez pierwsze dwa lata obowiązuje preferencyjna składka ZUS.
 • Wszystkie aktualne informacje o składkach możesz znaleźć na oficjalnej stronie ZUS.

Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu

 • Jeśli planujesz zatrudnić pracowników zobowiązany jesteś zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni do PIP-u.
 • Dodatkowo, jeśli Twoja działalność związana jest z żywnością, handlem artykułami spożywczymi, usługami gastronomicznymi lub hotelarskimi albo prowadzeniem salonu fryzjersko-kosmetycznego czy gabinetu medycznego, niezbędna będzie również opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Sanitarno-Epidemiologicznej. W tym celu należy złożyć wniosek, na którego rozpatrzenie inspektor sanitarny ma czas do dwóch tygodni. Otrzymanie pozytywnej opinii jest równoznaczne ze spełnieniem wszystkich wyznaczonych warunków.

Zastanawiasz się nad założeniem działalności gospodarczej? Chcesz dołączyć do grona przedsiębiorców, ale nie masz pomysłu na własny biznes? Zapoznaj się z ofertą franczyzy i skorzystaj ze wsparcia sieci Lewiatan.

Jeśli chcesz poszerzać swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, koniecznie śledź inicjatywę „Urodzeni Przedsiębiorcy” na Facebooku. Znajdziesz tam dużą dawkę eksperckiej wiedzy  oraz możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami, którzy wykorzystują ją praktycznie na co dzień!