Polski przedsiębiorca - portret

Polski przedsiębiorca - portret

Spis treści:
 1. Wstęp
 2. Kim jest polski przedsiębiorca
 3. Polski przedsiębiorca - cechy
 4. Warunki dla przedsiębiorczości
 5. Przedsiębiorczy Polak
 6. Urodzeni Przedsiębiorcy – rozwiń swoją przedsiębiorczość

Wstęp

8 na 10 przedsiębiorców jest zadowolonych z decyzji o założeniu własnej firmy. Możliwość realizacji własnych pasji, ambicji i pomysłów okazuje się niezwykle kusząca, pomimo nie zawsze sprzyjających warunków biznesowych.

Kim zatem jest polski przedsiębiorca? Ryzykantem czy dobrym strategiem i pracowitym duchem?  Jakie cechy powinien mieć dobry biznesmen? Czy polscy przedsiębiorcy posiadają te najbardziej pożądane atrybuty? Dzięki badaniu zleconemu przez PSH Lewiatan mamy szansę lepiej poznać obraz polskich przedsiębiorców.

Kim jest polski przedsiębiorca?

Kim jest polski przedsiębiorca

Z danych zawartych w raporcie „Przedsiębiorca odczarowany. Kim są twórcy polskiej gospodarki?” wynika, że najwięcej przedsiębiorców mieszka na Mazowszu, Pomorzu i województwie łódzkim, gdzie osoby prowadzące własną firmę stanowią 4,6% zatrudnionych. Najmniej przedsiębiorców pochodzi z obszarów Lubelszczyzny i województwa kujawsko-pomorskiego – 3,3%. Polscy przedsiębiorcy, podobnie jak w innych krajach UE, to głównie mężczyźni, ale kobiety stanowią niemal 1/3 tej grupy.

Typowy polski przedsiębiorca jest stosunkowo młody, ma niespełna 45 lat, średnie wykształcenie i działa głównie w obszarze handlu, budownictwa lub różnych branżach przetwórstwa przemysłowego. Koncentruje się głównie na zarządzaniu firmą – najczęściej piastuje stanowisko managera lub kierownika w firmie. Jednak, co ciekawe, w czasie pandemii COVID 19 i kryzysu z nią związanego, grupa przedsiębiorców-managerów znacznie zmalała w sektorze handlu – spora część z nich musiała przejąć zadania sprzedawców i samodzielnie zająć się sprzedażą. Jednak niezależnie od pełnionych funkcji polscy przedsiębiorcy są bardzo pracowici – średnio na pracę poświęcają 47 godzin tygodniowo. Ponadto bardzo duża grupa przedsiębiorców zostaje w pracy „po godzinach”.

Zobacz także: Sukces na wyciągnięcie ręki

Polski przedsiębiorca - cechy

Jakie są najbardziej pożądane cechy, które powinien posiadać każdy dobry przedsiębiorca? Okazuje się, że trzy najważniejsze atrybuty to:

 • decyzyjność,
 • zdolności organizacyjne,
 • odpowiedzialność.

Tak wskazują wyniki badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie PSH Lewiatan.

Z przedmiotowego badania wynika, że cechy postrzegane jako pożądane wśród przedsiębiorców można podzielić na trzy grupy:

 • podstawowe kompetencje managerów,
 • kompetencje miękkie,
 • kompetencje twarde, przywódcze.

Podstawowe kompetencje managerów to zwycięskie, najbardziej pożądane cechy, czyli wymienione wyżej atrybuty: decyzyjność 43%, zdolności organizacyjne 43% oraz odpowiedzialność 42%. Wśród kompetencji miękkich wyróżniono inicjatywność 37% oraz umiejętność reagowania w trudnych sytuacjach 34%. Najmniej doceniane są kompetencje twarde, jak samodyscyplina 19%, zdolności przywódcze 22% oraz wytrwałość w dążeniu do celu 27%.

Warunki dla przedsiębiorczości

Warunki dla przedsiębiorczości

Wiemy już, że dobry przedsiębiorca to osoba gotowa do podejmowania trudnych decyzji, potrafiąca zarządzać i odpowiedzialna. Ale czy w Polsce istnieją dobre warunki do prowadzenia własnego biznesu?

Samo założenie działalności gospodarczej w ostatnich latach uległo uproszczeniu, większość etapów można załatwić w ciągu jednego dnia i nie wymagają one ponoszenia specjalnych kosztów. Dokładne informacje o tym, jakie kroki należy podjąć, by rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdziesz w artykule „Najważniejsze przepisy dotyczące prowadzenia działalności w Polsce.”

Nie mniej jednak, według badania PSH Lewiatan „Cechy dobrego przedsiębiorcy” aż 40% respondentów uważa, że w Polsce nie ma sprzyjających warunków do prowadzenia i rozwijania własnego biznesu. Zaledwie nieco mniej niż 1/3 respondentów jest przeciwnego zdania, a ponad ¼ nie potrafi ich ocenić.

Na co narzekają przedsiębiorcy? Wśród najbardziej uciążliwych wad bycia przedsiębiorcą i barier w prowadzeniu działalności gospodarczej najczęściej wymieniane są:

 • wysokie koszty pracy i składki ZUS,
 • nieregularne zarobki,
 • odpowiedzialność finansowa i prawna,
 • wysokie podatki,
 • duży poziom stresu,
 • nadmiar obowiązków biurokratycznych,
 • niestabilność prawna.

Dodatkowo przedsiębiorcy borykają się ze skutkami pandemii, która aktualnie ponownie przybiera na sile, co w konsekwencji odbija się w znaczący sposób na ich sytuacji finansowej.

Czytaj więcej: 75% przedsiębiorców obawia się kłopotów z utrzymaniem płynności finansowej

Przedsiębiorczy Polak

Mimo, że Polacy narzekają na panujące w naszym kraju warunki do prowadzenia własnego biznesu, w przekonaniu ponad połowy badanych Polki i Polacy posiadają cechy dobrego przedsiębiorcy. Można pokusić się o stwierdzenie, że duch przedsiębiorczości jest stosunkowo mocno zakorzeniony w naszym społeczeństwie.

Ma to swoje odzwierciedlenie również w wynikach badania Związku Przedsiębiorców i Pracodawców „Portret Przedsiębiorcy”, z którego wynika, że 80% badanych przedsiębiorców pozytywnie ocenia swoją decyzję o założeniu firmy.

Co więcej, wg danych z raportu PRB „Przedsiębiorca odczarowany. Kim są twórcy polskiej gospodarki?” aż 60% badanych deklaruje wiarę we własne siły i przedsiębiorczość, co przekłada się także na chęć założenia własnego biznesu. Motywacje do założenia firmy w głównej mierze wynikają z potrzeby realizacji własnej pasji, niechęci do etatu i szukania pomysłu na własny biznes, a nie jakby się mogło wydawać z przymusu ekonomicznego, choć jest to też znaczący czynnik.

Urodzeni Przedsiębiorcy – rozwiń swoją przedsiębiorczość

Czujesz drzemiący w sobie potencjał przedsiębiorcy i chciałbyś go rozwinąć? Myślisz
o założeniu działalności gospodarczej? A może już od jakiegoś czasu prowadzisz własny biznes? Niezależnie od tego, na jakim etapie jesteś, zapraszamy Cię do dalszego śledzenia inicjatywy „Urodzeni Przedsiębiorcy”!