Sprawna komunikacja z franczyzodawcą

Sprawna komunikacja z franczyzodawcą

Spis treści:
 1. Rozwój franczyzy a komunikacja
 2. Pierwszy kontakt z franczyzodawcą – jak nawiązać współpracę?
 3. Pakiet franczyzowy i know-how marki
 4. Jakie pytania warto zadać franczyzodawcy przed rozpoczęciem współpracy?

Rozwój franczyzy a komunikacja

Franczyza w Polsce jest obecnie jednym z najstabilniejszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki. Ponad 20 procent Polaków wie, czym jest biznes oparty na franczyzie. Polscy przedsiębiorcy są zdania, że franczyza jest bezpieczniejsza i dająca większą szansę na sukces, niż rozpoczynanie własnego biznesu od podstaw.

Zgodnie z Raportem o rynku franczyzy 2019/2020 roku, przygotowanym przez ekspertów portalu Franchising.pl i firmy konsultingowej PROFIT system, aktualnie w Polsce funkcjonuje 1310 sieci franczyzowych i 83 tys. franczyzobiorców. Ponad 85 procent jednostek franczyzowych to firmy wywodzące się z Polski.

Franczyza występuje głównie w branży spożywczej i gastronomicznej. Coraz popularniejsze stają się również restauracje z menu vege, sklepy specjalistyczne oraz firmy oferujące usługi edukacyjne, na przykład naukę programowania.

Te badania potwierdzają, że rynek franczyzy w Polsce dynamicznie się rozwija. To sprawia, że warto się zainteresować tym tematem. Wyjaśnijmy teraz, jak znaleźć podmiot oferujący franczyzę i sprawnie się z nim komunikować.

Czytaj więcej: Z czym wiąże się biznes oparty o franczyzę – zalety i wady

Pierwszy kontakt z franczyzodawcą – jak nawiązać współpracę?

Każdy franczyzodawca ma swoje warunki współpracy. Najczęściej są one opisane na jego stronie internetowej. Jeżeli te informacje nie są wystarczające, to zawsze można się skontaktować z firmą w inny sposób i dowiedzieć się więcej o warunkach współpracy.

Franczyzobiorca staje się jednym z ogniw całej sieci i musi się dopasować do oczekiwanych przez firmę udzielającą franczyzy standardów.

Częste wymagania wobec podmiotu przystępującego do sieci franczyzy to:

 • posiadanie punktu handlowego w dogodnej lokalizacji;
 • dobra opinia wśród innych przedsiębiorców z tej branży;
 • stabilna sytuacja finansowa;
 • przygotowanie do realizowania przyjętej przez franczyzodawcę strategii rozwoju.

Jeżeli firma spełnia te warunki, to kolejnym etapem jest podpisanie umowy z franczyzodawcą. W niej są określone szczegółowo nie tylko warunki współpracy, ale również korzyści z wybrania tego rodzaju biznesu. Po podpisaniu dokumentów następuje zaaranżowanie sklepu w taki sposób, aby był spójny pod względem wizualnym i organizacyjnym z pozostałymi placówkami danej sieci franczyzowej.

Poszukiwania franczyzodawcy należy rozpocząć od sprawdzenia, czy znajduje się on w Polskiej Organizacji Franczyzodawców. Jednak jego obecność na tej liście nie powinna być jedynym wyznacznikiem przy poszukiwaniu odpowiedniego przedsiębiorstwa. Warto również skontaktować się z pozostałymi franczyzobiorcami, aby dowiedzieć się, jak w rzeczywistości wygląda współpraca. Czy jest korzystna? Jakie warunki należy spełnić, aby przystąpić do sieci?

Przy poszukiwaniu franczyzodawcy najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z informacji zamieszczonych na jego oficjalnej stronie internetowej. Chociaż czasami oferty zachęcające do

przyłączenia się do systemu franczyzy pojawiają się na innych stronach i w czasopismach, to nie zawsze są to wiarygodne źródła informacji i lepiej zachować ostrożność.

Warto natomiast skontaktować się z przedstawicielem właściciela franczyzy. Taka osoba często jest pośrednikiem między stronami umowy. W znalezieniu sprawdzonego franczyzodawcy może być pomocne również zaglądanie na strony internetowe Franczyzainfo.pl, franchising.pl lub Wiadomości handlowe.

Pakiet franczyzowy i know-how marki

Pakiet franczyzowy i know-how marki

Pakiet franczyzowy to sprawdzony sposób na prowadzenie biznesu w zamian za franczyzę, czyli określoną opłatę dla franczyzodawcy. Pakiet ten składa się z kilku elementów. Pierwszym z nich jest prawo do korzystania z nazwy oraz ze znaków towarowych. Drugim jest know-how, czyli wiedza o tym, jak należy prowadzić ten konkretny biznes. Kolejny element to księga standardów. Znajdują się w nim zasady prowadzenia firmy oraz schemat postępowania franczyzobiorcy. W ramach pakietu franczyzowego są określone też usługi, które franczyzobiorcy świadczą dla sieci.

Prawo do korzystania ze znaku towarowego marki jest podstawowym elementem pakietu franczyzowego. Znak towarowy to zazwyczaj nazwa i logo franczyzodawcy. Przystąpienie do systemu wiąże się dla franczyzobiorcy z możliwością prowadzenia swojego biznesu pod znaną marką. Jest to gwarancją bardzo dużej rozpoznawalności bez konieczności wydawania dużej ilości pieniędzy na promocję i reklamę. Znak towarowy pozostaje własnością franczyzodawcy. Podmiot przystępujący do sieci ma jedynie możliwość korzystania z niego przez określony czas na zasadzie licencji.

W pakiecie franczyzowym znajduje się również know-how marki. Jest to informacja o tym, jak prowadzić konkretny biznes. Franczyzobiorca ma obowiązek zapłacić podmiotowi udzielającemu franczyzy za jego doświadczenie i za otrzymaną wiedzę. W skład know-how wchodzą między innymi takie elementy, jak:

 • proces produkcyjny;
 • specyfika świadczenia konkretnych usług;
 • sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • sprawdzone metody sprzedaży;
 • stosowanie techniki marketingowej.

Franczyzodawca na samym początku udziela instrukcji oraz organizuje szkolenia z zakresu prowadzenia tego konkretnego biznesu. Dzięki temu wszystkie placówki w sieci franczyzowej działają na takiej samej zasadzie i odnoszą sukcesy. Obowiązkiem przedsiębiorstwa przystępującego do sieci jest zachowanie tej wiedzy dla siebie, ponieważ są to informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Z tego względu w umowie franczyzowej najczęściej znajduje się klauzula poufności. To franczyzodawca ustala przez jaki czas, będzie ona obowiązywała. Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa jest związane z koniecznością zapłaty kar finansowych.

W skład know-how wchodzi również księga standardów. Franczyzobiorca może w niej znaleźć wszystkie praktyczne wskazówki odnoszące się do prowadzenia konkretnego punktu handlowego albo świadczenia usług. Mamy tutaj na myśli między innymi charakterystykę systemu franczyzowego. W jej skład wchodzi wiedza o centrali systemu, najważniejszych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej, o celach przedsiębiorstwa itd. W księdze

standardów są też określone oczekiwania franczyzodawcy wobec franczyzobiorcy. Są to przede wszystkim wymagania dotyczące odpowiedniej lokalizacji oraz organizacji miejsca, w którym jest prowadzona działalność franczyzowa. Pozostałe elementy księgi standardów to:

 • obowiązki franczyzodawcy (organizowanie szkoleń, pomoc i doradztwo w prowadzeniu biznesu);
 • procedury organizacyjne (dni i godziny otwarcia placówki handlowej, wymagania dotyczące zatrudnionych osób, standardy BHP, procedury reklamacji, prowadzenie reklamy, działania w obszarze księgowości);
 • wzory formularzy (umowy o pracę i pozostałe dokumenty).

Pakiet franczyzowy obejmuje również określenie, jakie usługi będą świadczone przez franczyzodawcę na rzecz sieci handlowej. W tym punkcie znajdują się informacje o tym, na jaką pomoc może liczyć franczyzobiorca. W sieci franczyzowej najczęściej praktykowana jest pomoc w dostawie towarów. Zazwyczaj obowiązkiem franczyzodawcy jest rozwijanie produktów i usług oraz prowadzenie działań marketingowych, a także dbanie o dobry wizerunek marki. Ta pomoc rozpoczyna się jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez franczyzobiorcę. Później odnosi się do bieżących problemów danego punktu handlowego lub usługowego.

Jakie pytania warto zadać franczyzodawcy przed rozpoczęciem współpracy?

Przede wszystkim należy się dowiedzieć, jak długo przedsiębiorstwo jest obecne na rynku i z iloma podmiotami współpracuje. Następną ważną kwestią jest to, w jakich krajach działa. Jest to dla franczyzobiorcy ważne, w szczególności, gdy planuje działać za granicą. Warto się dowiedzieć również, czy jest możliwość skontaktowania się z innymi współpracującymi z siecią handlową przedsiębiorcami i czy franczyzobiorca zapewnia franczyzodawcy odpowiednie wsparcie w rozwiązywaniu codziennych problemów.

Nie można tutaj pominąć również kwestii finansowych. Trzeba dowiedzieć się, jakie są opłaty franczyzowe, jakie są koszty prowadzenia takiej działalności gospodarczej i jakie może ona przynieść zyski. Równie istotna jest wiedza o wymaganych prowizjach.

Bardzo ważną kwestią jest okres trwania franczyzy. Warto go znać, zanim rozpocznie się współpracę. Należy się również dopytać, czy umowa jest stałym wzorem, czy franczyzobiorca ma możliwość wprowadzenia w niej zmian. Dla osoby dołączającej do sieci handlowej niezbędna jest również wiedza o tym, jak może taką umowę rozwiązać i co się stanie w momencie, gdy będzie chciała zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli franczyzobiorca będzie miał szeroką wiedzę o tym, jak wygląda prowadzenie działalności w systemie, to łatwiej mu będzie podjąć decyzję, czy jest to dla niego optymalny wybór.